Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Ziętarski Robert Rafał KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY ŁASIN 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2012-03-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Jankowski Piotr Marian KWW OFS 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Łasin, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. Okręgi wyborcze nr 1 i nr 2. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Rybiński Zenon Ryszard KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2012-03-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Radziniewska Ewa Mirosława KWW RADZINIEWSKA EWA 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Łasin, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. Okręgi wyborcze nr 1 i nr 2. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Wilmański Piotr Czesław KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ciarczyńska Maria Stefania KW MPS 2011-08-21 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Łasin zarządzone na dzień 21 sierpnia 2011 r.- okręg wyborczy nr 10. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Radacki Rafał Mariusz KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY ŁASIN 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-16 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-02-16 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-05-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2011-02-16 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-04-29 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kobylski Rafał KW MPS 2011-05-15 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Łasin zarządzone na dzień 15 maja 2011 r.- okręg wyborczy nr 11. - 2012-02-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Radacki Rafał Mariusz KWW OFS 2012-04-29 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Łasin, zarządzone na dzień 29 kwietnia 2012 r.- Okręg wyborczy nr 11. - - - -