Okręg wyborczy nr 11
Granice: Łasin Wybudowanie, Łasin Wybudowanie- osiedle przy ul. Dworcowej
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Łasin ul. M. C. Skłodowskiej 1 PowszechnyTakNie 450 86
19,11%8686 100,00%
Podsumowanie45086
19,11%8686100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEF KAWSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kawski Józef 52 Łasin Wybudowanie 23
26.74% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZ KOWALSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalski Tadeusz 58 Łasin Wybudowanie 30
34.88% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kobylski Rafał 31 Łasin Wybudowanie 33
38.37% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej