Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Finc Stefania Teresa KWW NASZA GMINA UNISŁAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-06 - niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b
Mandat nieobsadzony - 2013-08-06 - niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b 2013-10-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Błaszczyk Lidia KWW RAZEM DLA UNISŁAWIA 2013-10-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Unisław, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.- okręg wyborczy nr 1. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Kurdynowski Sylwester Mirosław KWW NASZA GMINA UNISŁAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-02-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Piotrowska Joanna Agnieszka KWW NOWOCZESNA GMINA UNISŁAW 2011-05-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Unisław zarządzone na dzień 15 maja 2011 r.- okręg wyborczy nr 5. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Danielewicz Jakub Szymon KWW NASZA GMINA UNISŁAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mucha Gabriela KWW LEPSZA WIOSKA 2011-02-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Unisław zarządzone na dzień 27 lutego 2011 r.- okręg nr 6. - - - -