Okręg wyborczy nr 5
Granice: Grzybno, Głażewo, Raciniewo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminny Ośrodek Kultury, Unisław ul. Parkowa 22 PowszechnyNieNie 1133 172
15,18%172169 98,26%
Podsumowanie1133172
15,18%17216998,26%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA UNISŁAW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piotrowska Joanna Agnieszka 35 Grzybno 98
57.99% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA LIPIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lipiński Michał 28 Raciniewo 71
42.01% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej