History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Kruszewski Wiesław Andrzej KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-31 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-03-31 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-10-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dubicki Krzysztof Bogdan KWW KRZYSZTOFA DUBICKIEGO 2011-10-23 Wybory uzupełniające Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzone na dzień 23 października 2011 r. - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change