Constituency no. 1
Boundaries: Część miasta Pyrzyce obejmująca następujące ulice: Basenową, Księcia Bogusława X, Dworcową, Wojciecha Bartosza Głowackiego, Tadeusza Kościuszki, Krótką, Księcia Barnima I, Ignacego Krasickiego, Lipiańską, Magazynową, 1-go Maja, 2-go Marca, Adama Mickiewicza, Młodych Techników, Gabriela Narutowicza, Plac Wolności, Pod Lipami, Księcia Józefa Poniatowskiego, Podmiejską, Przyszłości, Tadeusza Rejtana, Równą, Rycerza Przybora, Juliusza Słowackiego, Sportową, Szkolną, Szczecińską, Juliana Tuwima, Wały Chrobrego, Żwirki i Wigury, Zabytkową
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Przedszkole Publiczne nr 4, ul.Zabytkowa 50, 74-200 Pyrzyce GeneralNoNo 1639 374
22,82%374371 99,20%
2 Zespół Szkół nr 1, ul.Lipiańska 2, 74-200 Pyrzyce GeneralNoNo 821 203
24,73%203201 99,01%
3 Publiczne Gimnazjum, ul.Tadeusza Rejtana 6, 74-200 Pyrzyce GeneralNoNo 1798 448
24,92%448440 98,21%
4 Przedszkole Publiczne nr 3, ul.Gabriela Narutowicza 5, 74-200 Pyrzyce GeneralYesNo 937 207
22,09%207207 100,00%
Totalling51951232
23,72%1232121998,94%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA PYRZYC - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kuca Artur 42 Pyrzyce 144
11.81% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Bogusławski Jan Władysław 67 Pyrzyce 109
8.94% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress, content of the declaration of Vetting *) Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Gola Edward 56 Pyrzyce , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 163
13.37% Nie
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PYRZYCE OBYWATELSKE RUCH POWSZECHNY - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kędziora Waldemar 49 Pyrzyce 99
8.12% Nie
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA DUBICKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Dubicki Krzysztof Bogdan 52 Pyrzyce 311
25.51% Tak
List no. 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZUZANNY OSOWSKIEJ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Osowska Zuzanna 50 Pyrzyce 248
20.34% Nie
List no. 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERY STEC - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Stec Kazimiera 58 Pyrzyce 83
6.81% Nie
List no. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA KRUSZEWSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kruszewski Wiesław Andrzej 56 Pyrzyce 62
5.09% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement