History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
KONWISARZ-MOSKALUK BOŻENA KAZIMIERA KWW OTTON 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-21 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2011-06-21 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-09-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Świeboda Artur Henryk KWW OTTON 2011-09-18 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zarządzone na dzień 18.09.2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Constituency no. 2
SZECHLICKI HENRYK KWW FORUM KAMIEŃSKIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2014-04-25 - - - - -
Constituency no. 3
No change