History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Jędrzejewski Andrzej Maciej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Karpiński Bronisław Grzegorz KWW OTTON 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Żelek Wiesław Kazimierz KWW POPRAWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-24 - -
Abramowicz Dariusz Marek KWW POPRAWA 2011-02-24 Następny z listy: KWW POPRAWA - - - -
Motyka Stanisław KWW OTTON 2011-02-24 Następny z listy: KWW OTTON - - - -
Constituency no. 2
Jasiewicz Eugeniusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mróz Ryszard Andrzej KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-11 - -
Arys Edward KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-02-11 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
Danieluk Andrzej Jan KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-11 - -
Drozdowicz Radosław Daniel KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 2011-02-11 Następny z listy: KWW INICJATYWA GOSPODARCZA - - - -