History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Prześniak Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-26 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Siwik Jolanta Joanna KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-09 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2012-01-26 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-04-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Stawryłło Andrzej Romuald KWW FORUM SAMORZĄDOWE RUCIANEGO-NIDY 2012-04-22 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r. - - - -
Vacant councilor - 2013-08-09 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-11-03 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r. -
Kossakowski Janusz Roman KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RUCIANE-NIDA 2013-11-03 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, zarządzone na dzień 3 listopada 2013 r. - okręg nr 2 - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change