Constituency no. 2
Boundaries: Ruciane-Nida ulice: Jana Krajeckiego, Krótka, Kwiatowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, Słoneczna, Zielona, Żeglarska
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida GeneralNoNo 1036 264
25,48%264261 98,86%
4 Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. Gałczyńskiego 2A, 12-220 Ruciane-Nida GeneralYesNo 936 247
26,39%247240 97,17%
Totalling1972511
25,91%51150198,04%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KOWALEWSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kowalewski Tomasz Wiesław 42 Ruciane-Nida 181
36.13% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LESZKA GRYCIUKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Gryciuk Leszek Marek 52 Wygryny 121
24.15% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE RUCIANEGO-NIDY - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Stawryłło Andrzej Romuald 53 Ruciane-Nida 199
39.72% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement