History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Juś Marcin KWW DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-03-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-06-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Okupna Maria Teofila KOMITET WYBORCZY SLD 2011-06-26 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Stawie zarządzone na dzień 26 czerwca 2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
Bodal Michał KWW DOBRY GOSPODARZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-01 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2013-10-01 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-12-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Świderska Anna Agnieszka KWW ANNY ŚWIDERSKIEJ 2013-12-15 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r. - - - -