Constituency no. 2
Boundaries: Nowy Staw ulice: Bankowa, Generała Józefa Bema, Obrońców Westerplatte, Zwycięstwa, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rynek Kościuszki, Powstańców, Grunwaldzka, Kolejowa, Słowackiego, Aleja Cukrowników
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Urząd Miejski, ul. Generała Józefa Bema 1, Nowy Staw GeneralNoNo 1226 186
15,17%186183 98,39%
Totalling1226186
15,17%18618398,39%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Okupna Maria Teofila 59 Nowy Staw 111
60.66% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA CIEŚLIKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Cieślik Ryszard 46 Nowy Staw 62
33.88% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA SROKI - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Sroka Władysław Czesław 51 Chlebówka 10
5.46% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement