History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
Węgrzyn Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Twarda Renata KWW Ziemi Zarszyńskiej 2013-06-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zarszyn, zarządzone na dzień 9 czerwca 2013 r. - - - -
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
Ołowiańczyk Zygmunt KWW "WSZYSCY RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-03-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Orybkiewicz Jan Adam KWW Pielnianie 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zarszyn, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. - okręg wyborczy nr 8 - - - -
Constituency no. 9
No change