Constituency no. 6
Boundaries: sołectwo Długie
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
4 Dom Strażaka w Długiem, Długie 464, 38-530 Zarszyn GeneralNoNo 1338 204
15,25%204198 97,06%
Totalling1338204
15,25%20419897,06%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ziemi Zarszyńskiej - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Twarda Renata 53 Długie 99
50.00% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Od-Nova - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Seman Łukasz Tomasz 32 Długie 79
39.90% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ziemia Ojczyźniana - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Futyma Zdzisław 80 Długie 20
10.10% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement