History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Magierowski Bolesław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-11-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Farbaniec Zdzisława KWW DALIOWA 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - - - -
Constituency no. 2
Lorenc Ignacy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Vacant councilor - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2012-09-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Koperstyński Wiesław KWW RAZEM DLA GMINY 2011-02-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska zarządzone na dzień 27 lutego 2011 r. - okręg nr 2 - 2012-06-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mezglewski Piotr Jan KWW J 2012-09-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska, zarządzone na dzień 16 września 2012 r. - okręg wyborczy nr 2 - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
Korytko Małgorzata Elżbieta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2011-12-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Puchalik Wioletta Katarzyna KWW WOLA 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r. - - - -