History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Koniecki Andrzej Walenty KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-11-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-15 - -
Janik Marian KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-15 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Constituency no. 2
Bytnar Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Zawada Krzysztof Wacław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-15 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 3
Argasiński Wiesław KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Materniak Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Polek Wiesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Skolarczyk Grażyna Kazimiera KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-15 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Tomasiewicz Dorota Agnieszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-15 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Vacant councilor - 2010-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-01-31 - -
Bliżycki Marek Stefan KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 2011-01-31 Następny z listy: KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change