History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Przychodzeń Jacek KWW JACKA PRZYCHODZEŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2013-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-09-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Siemieniuk Włodzimierz Michał KWW LUDOWCY W SABNIACH 2013-09-22 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach, zarządzone na dzień 22 września 2013 r. - - - -
Constituency no. 3
Dąbrowska Renata KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2013-08-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-11-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Siemieniuk Krzysztof Paweł KWW SIEMIENIUK KRZYSZTOF 2013-11-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
Strzała Sławomir Jan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-03-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-06-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Buczyński Jan Arkadiusz KWW JANA BUCZYŃSKIEGO 2011-06-19 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach zarządzone na dzień 19 czerwca 2011 r. - okręg nr 10 - - - -
Constituency no. 11
No change