History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Kierwiński Marcin Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-21 - -
Skolimowski Krzysztof Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-21 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 2
Gosiewska Małgorzata Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-21 - -
Snarski Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-11-21 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 3
Święcicki Marcin KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-21 - -
Łyjak Olga KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-21 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 4
Martynowski Marek Eryk KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-21 - -
Gajewska Maria Bożena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-11-21 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 5
Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Marszałkiewicz Igor KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-21 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Rejczak Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-04-18 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Vacant councilor - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-21 - -
Górska Agnieszka Beata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-11-21 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
Benedykciński Grzegorz Józef KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Sasin Jacek Robert KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Vacant councilor - 2011-10-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-21 - -
Piechota Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-11-21 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -