History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Duchnowski Grzegorz KWW GRZEGORZA DUCHNOWSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2013-08-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-12-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Biernacka Magdalena KWW Magdaleny Biernackiej 2013-12-08 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r. - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change