History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Cichocki Henryk KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2011-11-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Górka Mirosław Stanisław KWW WSPÓLNY CEL 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Głowaczowie, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - - - -
Constituency no. 3
Krupiński Krzysztof KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Czubaj Hubert KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Głowaczowie, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change
Constituency no. 11
No change