History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
Baranowski Piotr Wojciech KWW PRZYMIERZE GRABICY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2010-12-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kalisiak Dariusz Tomasz KWW MAJDANY 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Grabica, zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg Nr 9. - - - -
Constituency no. 10
No change
Constituency no. 11
No change