History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Joński Dariusz KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Niemczyk Małgorzata Barbara KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-29 - -
Grzeszczyk Agata Monika KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Kralkowska Ewa KOMITET WYBORCZY SLD 2011-11-29 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 2
Bonisławski Ryszard Wiesław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-29 - -
Ziemniewicz Bożena Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 3
Olejniczak Cezary Roman KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-29 - -
Garstka Wiesław KOMITET WYBORCZY SLD 2011-11-29 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 4
Mastalerek Marcin KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-10-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-29 - -
Szymańska Jolanta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-11-29 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change