History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Mazurek Zbigniew Władysław KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mościcki Stanisław KW ROZWÓJ i DEMOKRACJA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-14 - -
Bielak Ewa KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-12-14 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - - - -
Leszczyński Adam KW ROZWÓJ i DEMOKRACJA 2010-12-14 Następny z listy: KW ROZWÓJ i DEMOKRACJA - - - -
Constituency no. 2
Czech Mirosław Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-03-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-05-16 - -
Bożeński Longin Tadeusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-05-16 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 3
Fisz Agata KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-14 - -
Hodała Sławomir KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-12-14 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - 2012-05-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kurczewicz Roland Marcin KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2012-06-02 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - 2012-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Tymczak Renata Monika KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2012-08-30 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - - - -
Constituency no. 4
Lipczuk Marian Jan KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-03-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-16 - -
Choma Grażyna Maria KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 2011-05-16 Następny z listy: KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" - - - -