History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Żuk Krzysztof Jan KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Constituency no. 2
Czerniak Jacek Andrzej KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-11-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-28 - -
Kurczuk Grzegorz KOMITET WYBORCZY SLD 2011-11-28 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
Bratkowski Arkadiusz Tomasz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-30 - -
Jaworski Marian KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-12-30 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -