Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Siekiera Jolanta KWW DLA DOBRA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-01-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Hebda Piotr Remigiusz KWW AKCJA WYBORCZA 2013-01-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrej, zarządzone na dzień 20 stycznia 2013 r., okr. wyb. Nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Kaczmarek Mariusz KWW DOBRA 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-12-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
OWSIŃSKA ELŻBIETA KWW D. G. 2013-12-08 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrej, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r. okr. wyb. nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Pałka Rafał Zbigniew KWW TG - NW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-03 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2010-12-03 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-02-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dorsz Kamila KWW CZ-NW 2011-02-27 Wybory uzupełniające do RadyMiejskiej w Dobrej zarządzone na dzień 27 lutego 2011 r. - okręg nr 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Albiniak Henryk Krzysztof KWW DOBRA 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-27 - niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b
Mandat nieobsadzony - 2013-06-27 - niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b 2013-09-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Perek Wioletta Jadwiga KWW WIOLETTY PEREK 2013-09-22 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrej, zarządzone na dzień 22 września 2013 r. okr. wyb. nr 7 - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian