Okręg wyborczy nr 3
Granice: sołectwa: Bienikowo, Błądkowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra PowszechnyTakNie 370 142
38,38%142139 97,89%
Podsumowanie370142
38,38%14213997,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 OWSIŃSKA ELŻBIETA 47 BIENICE 71
51.08% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EKOLODZY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KERNER PRZEMYSŁAW JAN 57 BIENICE 44
31.65% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MASZ WYBÓR - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 USSARZ GABRIELA 31 Błądkowo 24
17.27% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej