Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Wegner Jolanta Małgorzata KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-28 - -
Kuch Halina KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" 2010-12-28 Następny z listy: KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Matela Marek Aureliusz KWW ALTERNATYWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Tuderek Zdzisław Józef KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-03 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Milc Janusz Włodzimierz KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" 2010-12-28 Następny z listy: KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-12-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-08 - -
Baran Krzysztof Jan KWW ALTERNATYWA 2013-02-08 Następny z listy: KWW ALTERNATYWA - - - -