Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 18-11-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Towalewska Bogusława Maria 54 wyższe Wałcz, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY WAŁCZ 4354 63.28% Tak
2 Wankiewicz Bogdan Jan 55 wyższe Wałcz, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA WANKIEWICZA 2526 36.72% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 18-11-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1593 482482 30,26%
476 98,76%
2Szkoła Podstawowa Nr 4, al. Tysiąclecia 19, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1707 560560 32,81%
545 97,32%
3Przedszkole nr 6, al. Tysiąclecia 9, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1582 558558 35,27%
547 98,03%
4Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 1413 430430 30,43%
428 99,53%
5Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 1865 522522 27,99%
511 97,89%
6Zespół Szkół Nr 3, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 2047 746746 36,44%
733 98,26%
7Szkoła Podstawowa Nr 5, os. Dolne Miasto 14 A, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 2031 795794 39,09%
782 98,49%
8Przedszkole Nr 8, os. Dolne Miasto, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1804 695695 38,53%
680 97,84%
9Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Sądowa 9, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 2228 625625 28,05%
614 98,24%
10Przedszkole Nr 9, ul. Wojska Polskiego 53, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1300 404404 31,08%
400 99,01%
11Klub Garnizonowy, ul. Mazowiecka 2, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1653 563563 34,06%
548 97,34%
12PKS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1836 623623 33,93%
616 98,88%
Ogółem 21059 7003 7002 33,25%
6880 98,26%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 04-11-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Cerazy Artur Krystian 31 wyższe Bydgoszcz, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA KRYSTIANA CERAZEGO 822 10.66% Nie
2 Matela Marek Aureliusz 28 wyższe Wałcz, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK MATELA 1594 20.67% Nie
3 Towalewska Bogusława Maria 54 wyższe Wałcz, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY WAŁCZ 3071 39.82% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Wankiewicz Bogdan Jan 55 wyższe Wałcz, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA WANKIEWICZA 2225 28.85% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 04-11-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1593 536536 33,65%
526 98,13%
2Szkoła Podstawowa Nr 4, al. Tysiąclecia 19, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1707 598598 35,03%
585 97,83%
3Przedszkole nr 6, al. Tysiąclecia 9, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1585 621621 39,18%
609 98,07%
4Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 1420 458457 32,18%
452 98,91%
5Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 1865 594594 31,85%
587 98,82%
6Zespół Szkół Nr 3, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 2049 828828 40,41%
820 99,03%
7Szkoła Podstawowa Nr 5, os. Dolne Miasto 14 A, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 2028 931931 45,91%
924 99,25%
8Przedszkole Nr 8, os. Dolne Miasto, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1804 784784 43,46%
775 98,85%
9Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Sądowa 9, 78-600 Wałcz Powszechny Tak Nie 2224 673673 30,26%
669 99,41%
10Przedszkole Nr 9, ul. Wojska Polskiego 53, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1299 458458 35,26%
454 99,13%
11Klub Garnizonowy, ul. Mazowiecka 2, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1652 620620 37,53%
611 98,55%
12PKS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz Powszechny Nie Nie 1839 705705 38,34%
700 99,29%
Ogółem 21065 7806 7805 37,05%
7712 98,81%