Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
KONWISARZ-MOSKALUK BOŻENA KAZIMIERA KWW OTTON 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-21 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-06-21 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-09-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Świeboda Artur Henryk KWW OTTON 2011-09-18 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zarządzone na dzień 18.09.2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
SZECHLICKI HENRYK KWW FORUM KAMIEŃSKIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2014-04-25 - - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian