Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Jędrzejewski Andrzej Maciej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Karpiński Bronisław Grzegorz KWW OTTON 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Żelek Wiesław Kazimierz KWW POPRAWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-24 - -
Abramowicz Dariusz Marek KWW POPRAWA 2011-02-24 Następny z listy: KWW POPRAWA - - - -
Motyka Stanisław KWW OTTON 2011-02-24 Następny z listy: KWW OTTON - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Jasiewicz Eugeniusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mróz Ryszard Andrzej KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-11 - -
Arys Edward KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-02-11 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Danieluk Andrzej Jan KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-11 - -
Drozdowicz Radosław Daniel KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 2011-02-11 Następny z listy: KWW INICJATYWA GOSPODARCZA - - - -