Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Wróbel Krystyna Teresa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-14 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-14 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-06-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szkudlarek Marek Grzegorz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-06-26 Wybory ponowne do Rady Gminy Władysławów zarządzone na dzień 26 czerwca 2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Bartczak Dariusz Zygmunt KWW "NASZA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-06-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szustakowski Józef KWW SAMORZĄDNA GMINA 2011-06-12 Wybory ponowne do Rady Gminy Władysławów zarządzone na dzień 12 czerwca 2011 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian