Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Czapla Zdzisław Andrzej KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-30 - -
Wielogórski Adrian Andrzej KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Bestwina Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-02-07 - - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Młynarczyk Dariusz Janusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Kadrzyńska-Siwek Mariola Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Mękarski Mirosław Stanisław KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-30 - -
Apelt Krystyna Stanisława KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -