Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kuska-Bartoszak Alicja Joanna KWW SAMORZĄDNE OBRZYCKO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-08-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-11-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rybski Marek KWW MARKA RYBSKIEGO 2012-11-18 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Obrzycko, zarządzone na dzień 18 listopada 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian