Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Burdziński Daniel Sylwester KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-12-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-12-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2014-03-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Machowiak Aleksander KWW ALEKSANDRA MACHOWIAKA 2014-03-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzałkowo, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. w okręgu wyborczym Nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian