Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Moos Janusz Julian KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-09-12 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-10-31 - -
Ząbczyńska Teresa KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2012-10-31 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Domaniecki Piotr KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kociemba Katarzyna Maria KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-12-06 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Pawłowski Tadeusz KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
Szajerka Justyna KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-12-29 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Chamioła Rafał KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-01-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-02-29 - -
Lubawy Zbigniew Stanisław KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2012-02-29 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU - - - -