Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Noszczyńska-Szkurat Ewa Wiktoria KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-08 - -
Tomaszewski Roman KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 2010-12-08 Następny z listy: KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian