Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Lesiński Kazimierz KWW KAZIMIERZA LESIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-09-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wilczyk Maria Jolanta KWW MJW 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczewo, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Zaradzka Katarzyna KWW "CZAS NA ZMIANY CD." 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szymczak Andrzej KWW TULCE RAZEM 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczewo, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Socha Rafał Franciszek KWW "CZAS NA ZMIANY CD." 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szymczak Łukasz KWW TULCE RAZEM 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczewo, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - - - -