Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Czyż Zbigniew Piotr KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-12-17 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-12-17 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2014-03-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Krzyżański Maciej Piotr KWW "ODŚWIEŻMY PUSZCZYKOWO" 2014-03-16 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Strzelczyk Jarosław KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-09-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Potocki Tomasz Ryszard KWW TOMASZA POTOCKIEGO 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - - - -