Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kaczmarek Włodzimierz Kazimierz KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-08 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mączkowiak Jakub KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Okupniak Andrzej Roman KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA 2011-12-15 Następny z listy: KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-11-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-12-19 - -
Krzyżostaniak Paweł Radosław KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2013-12-19 Następny z listy: KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Marek Rafał KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Olszewski Ryszard KWW MIESZKAŃCY LUBONIA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-13 - -
Dworaczyk Adam Tomasz KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-12-13 Następny z listy: KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ - - - -
Kaczmarek Jan Henryk KWW MIESZKAŃCY LUBONIA 2011-01-27 Następny z listy: KWW MIESZKAŃCY LUBONIA - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Szmyt Dariusz Antoni KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-13 - -
Mania Rafał KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-12-13 Następny z listy: KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ - - - -