Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Andrearczyk Jan Brunon KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Biskupiak Robert KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Bosak Zdzisława Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mojsiewicz Andrzej Igor KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Reinholz-Cynajek Iwona Maria KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2014-02-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Andrearczyk Jan Brunon KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Biskupiak Robert KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Bosak Zdzisława Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Mojsiewicz Andrzej Igor KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - 2013-11-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Reinholz-Cynajek Iwona Maria KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Mazurek Bronisława Cecylia KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2014-02-23 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łobżenicy, zarządzone na dzień 23 lutego 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian