Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Helwing Henryk KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
Rybarczyk Stanisław KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 2010-12-29 Następny z listy: KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Ruta Wojciech KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-29 - -
Jandy Barbara KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 2010-12-29 Następny z listy: KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian