Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Jaroński Mariusz Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3, stwierdzona uchwałą rady miejskiej (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po przywróceniu terminu na wniesienie skargi)
Żuchowski Henryk KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Jaroński Mariusz Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-09-27 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 981/12 z dnia 18 września 2013 r. stwierdzający nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu. - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3, stwierdzona uchwałą rady miejskiej (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po przywróceniu terminu na wniesienie skargi) 2012-12-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Przewoźny Piotr Michał KWW PIOTR PRZEWOŹNY 2012-12-16 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r. - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-09-30 - - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Krakowiak Henryk KWW "MOI KANDYDACI" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2014-01-23 - - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian