Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Skotarek Marian Franciszek KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-03-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-04-26 - -
Borska Jolanta Maria KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2012-04-26 Następny z listy: KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian