Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kurzawa Franciszek Józef KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-08-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kula Roman Jan KWW "KOMITET POPARCIA ROMANA KULI" 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Perzów, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Kruszelnicki Tomasz Jan KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Piekarska Bożena Małgorzata KWW BOŻENY HENCZYCY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-08-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-11-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Gandecki Grzegorz Henryk KWW SPOŁECZNOŚCI TRĘBACZOWA 2013-11-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Perzów, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - - - -
Lorek Aldona KWW BOŻENY HENCZYCY 2013-11-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Perzów, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian