Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kempa Aniela Helena KWW ANIELI KEMPA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-13 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Tyra Andrzej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Barczyk Katarzyna Janina KWW ANIELI KEMPA 2010-12-17 Następny z listy: KWW ANIELI KEMPA - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-08-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-09-27 - -
Leks Grzegorz Albert KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-09-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Psikus Piotr Paweł KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-04-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-04-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-05-28 - -
Stasik-Makowska Ewelina KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 2013-05-28 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian