Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Cichowski Marek Zbigniew KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-17 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Kulak Jerzy Jakub KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Śląska Elżbieta Barbara KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-28 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-06-17 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-09-28 - -
Markowski Błażej KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 2011-07-21 Następny z listy: KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" - 2012-08-24 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Piotrowiak Tomasz KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 2012-09-28 Następny z listy: KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian