Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Muchel Danuta Bernardeta KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-20 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-11-20 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2014-02-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Michałowska Ewelina KWW MICHAŁOWSKA 2014-02-23 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Drawsko, zarządzone na dzień 23 lutego 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian