Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Puchalski Mariusz Tadeusz KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-07-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-10-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dereziński Wiesław Tadeusz KWW WD 2013-10-06 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wydminy, zarządzone na dzień 6 października 2013 r. - okręg nr 9 - - - -
Okręg wyborczy nr 10
Kulpińska-Mejor Ewa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-04-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-07-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Naruszewicz Marek KWW MAREK NARUSZEWICZ 2012-07-22 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wydminy, zarządzone na dzień 22 lipca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian