Okręg wyborczy nr 9
Granice: Malinka, Siemionki, Szczepanki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, 11-510 Wydminy PowszechnyNieNie 266 91
34,21%9189 97,80%
Podsumowanie26691
34,21%918997,80%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA DEREZIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dereziński Wiesław Tadeusz 54 Szczepanki 69
77.53% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakubowska Elżbieta 47 Wydminy 20
22.47% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej