Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Blacha Leszek Henryk KWW SOLIDARNI RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Moskwa Dorota KWW SAMORZĄDNA GMINA KIJE 2011-08-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kijach zarządzone na dzień 21 sierpnia 2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Krzepkowski Jerzy Marian KWW SAMORZĄDNA GMINA KIJE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-05-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-08-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Tetela Barbara KWW BARBARY 2012-08-12 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kijach, zarządzone na dzień 12 sierpnia 2012 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian